image1 image1 image1 image1

Krónikus belgyógyászat

HÁZIREND

Köszöntjük betegeinket

osztályvezető főorvos: Dr. Szakál Imre
főnővér: Tóthné Kun Mária
osztály elérhetőségei: 342-840 (porta)
adminisztráció: 150 mellék
nővérpult: 115 mellék

A kórházunkban folyó gyógyító munka eredményessége, a betegjogok gyakorlásával kapcsolatos intézményi szabályok betartása és betegeink nyugalma érdekében a kórházunk házirendjében foglalt szabályokat szíveskedjen betartani, segítve ezzel az orvosok, az ápolószemélyzet munkáját és az Önt megillető betegjogok érvényesítését.

Betegfelvétel:
A betegek felvétele a lift melletti vizsgálóhelyiségben történik. A kórházi felvételre került betegeket az osztályos nővér elhelyezi a kórteremben. A betegek táskájukat, ruhájukat, cipőjüket érkezéskor a kórteremben található szekrénybe helyezzék el.

A kórházban történő benntartózkodás alatt higiénés szabályok betartása mellett saját ruházat (pizsama, hálóing, papucs) használható.

Értéktárgyak, pénzeszközök:
Fentiek külön jogszabályban foglaltak szerint helyezhetők el mellyel kapcsolatban a főnővér ad tájékoztatást. Letétbe nem helyezett pénzösszegért, értéktárgyakért a kórház felelősséget nem vállal. A beteg a használatra kapott kórházi leltári tárgyakért felel. Elbocsátásakor azokat az osztályos nővérnek vissza kell kapnia, az esetleges hiányokat a kórház részére meg kell téríteni.

A beteg köteles betartani az osztály napirendjét, házirendjét, melyet az ápolási dokumentáció és a beleegyező nyilatkozat aláírásával elfogad.

Az osztályos napirend a következők szerint alakul:
05:00 Bejárati ajtó nyitása
06:00 Osztályátadás
07:00-09:00 Nővéri vizit, reggeli
08:30-11:30 Vizitek, vizsgálatok
11:30-13:00 Ebéd
13:00-14:00 Csendespihenő
14:00-16:00 Ajánlott látogatási idő
16:00-18:00 Vacsora, orvosi és nővéri vizit
17:45-18:00 Osztályátadás
18:00-22:00 Nővéri vizit
22:00 Villanyoltás
22:00-05:00 Éjszakai pihenő

A betegnek – saját gyógyulása érdekében – be kell tartania az orvosok és az ápolók gyógykezeléssel kapcsolatos utasításait. A nővéri vizit alkalmával kerül sor az orvos által elrendelt kezelés és vizsgálatok előkészítésére, kivitelezésére.

- Az intézmény egész területén Tilos a dohányzás!
- Szeszesitalt a kórházba behozni és fogyasztani TILOS!
- Betegeket a kórházból naponta bocsátunk el, melynek időpontjáról a beteget kezelőorvosa előzetesen értesíti.
- Látogatási rend – beteg melletti tartózkodás.
- Beteglátogatás kórházunkban minden nap van.
- Fennjáró betegek hozzátartozóikat, látogatóikat a folyosókon is fogadhatják, fekvőbeteg látogatása a kórteremben történik.
- A beteg ágyára ráülni és rápakolni szigorúan TILOS!
- Súlyos állapotú beteg esetén a hozzátartozó az osztályvezető főorvos engedélyével tartózkodhat a beteg mellett, a napi orvosi és ápolási munka akadályozása nélkül.
- Ha a betegjogok keretében a kijelölt konziliárius helyett, más orvos által konzíliumot kíván a beteg kezdeményezni, azt a kezelőorvosa felé kell jelezni!
- A kórházi higiéné megtartása érdekben a betegnek alkalmazkodnia kell a takarítás rendjéhez és módjához. A fennjáró betegek önmagukat, ágyukat, éjjeli szekrényüket tisztán és rendben kell, hogy tartsák, a fekvőbetegek teljes ellátásban részesülnek.
- A betegnek joga van a gyógyító intézményekben is vallását szabadon gyakorolnia. Az általa megfelelő egyházi személlyel kapcsolatot tarthat fenn, a többi betegtárs szabad vallásgyakorlásának tiszteletben tartásával, az osztályvezető főorvos tudtával.
- A betegek a kórház területét csak orvosi engedéllyel hagyhatják el!
- Ha a kórházi ellátással vagy a betegjog érvényesülésével kapcsolatban panasza van, úgy a betegjogi képviselőhöz fordulhat.

A házirend megsértése miatt a beteget az osztályvezető főorvos elbocsáthatja.

Dr. Szakál Imre                               Tóthné Kun Mária
osztályvezető főorvos                        főnővér

Komárom, 2013.06.01.

 

- vissza -